תקנון הגרלות

תקנון הגרלות

תקנון הגרלת זוג מתנה כל חודש – 2019

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
 2. הוראות התקנון הינן סופיות ומבטלות כל פירסום או מסמך אחר מלבד תקנות השימוש של פייסבוק המפורסמות בכתובת:https://www.facebook.com/legal/terms.
 3. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון.
 4. הפעילות פתוחה להשתתפות לכל מי שביצע רכישה באתר הבית של בי יוניק b-unique.co.il מכלל מותגי החברה.
 5. ההגרלה תערך בין כל הרוכשים מאתר הבית בלבד באותו חודש קלנדרי.
 6. מהות ההגרלה: זוג נעליים אחד במתנה (עד לסכום של 200 ש"ח) מבין מבחר דגמים בהחלטה הבלעדית של החברה.
 7. התנאים להשתתפות בפעילות :
  1. יש להצטלם עם הנעליים /אריזת הנעליים שרכשת באתר.
  2. יש לעשות לייק לדף הפייסבוק של בי יוניק/מיזו
  3. יש להעלות את התמונה לדף הפייסבוק של בי יוניק.
  4. אפשר להעלות את התמונה לאינסטגרם ולתייג את @mizushoes מיזו או בי יוניק @buniquedesign וזאת לאחר שעוקבים אחרי הדף הרלוונטי (יש ללחוץ follow)

 

 1. באחריותם של המשתתפים למלא אחר התנאים להשתתפות בפעילות. החברה לא תשא באחריות על אי ביצוע מלא של תנאי ההשתתפות.
 2. ההשתתפות הנה על דעת המשתתפים בה והחברה לא תשא באחריות על כל נזק שיגרם כתוצאה מההשתתפות בפעילות.
 3. הודעת זכייה:
  1. הודעה על הזוכה תפורסם בפוסט בדף הפייסבוק של בי יוניק/מיזו בכל יום חמישי אחרון של החודש בשעה 12:00.
  2. לאחר ההודעה על הזוכה, באחריות הזוכה ליצור קשר עם נציג החברה במייל [email protected] ולתאם מולו את קבלת הפרס.
  3. באחריות המשתתפים לבדוק את פרטי הזכייה.
  4. אין החברה  אחראית לפירסום הזכייה בהודעה פרטית, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי מסירת ההודעה ו\או קבלת הפרס בפועל ע"י הזוכה.
 4. ההשתתפות מותרת לגילאי 18 ומעלה לבעלי פרופיל פייסבוק חוקי ואינסטגרם חוקי ע"פ תקנות פייסבוק שניתנים לזיהוי באמצעות תעודת זהות ותמונת פרופיל תואמת.
 5. הנהלת העמוד רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה והתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בחוסר תום לב, ולשיקול דעתה הבלעדי, וכן לבצע שינויים בתקנון.
 6. הנהלת העמוד רשאית ע"פ שיקול דעתה, לפסול או לבחור משתתף/ת ללא החובה למתן הסברים.
 7. פרטי המשתתפים בפעילות המצויים בידי החברה במערכת הפעילות\תחרות, לרבות שם הפרופיל, תמונת הפרופיל, פרטים אישיים שנמסרו, כתובת IP, תמונות שהועלו וכל חומר אחר הקשור במשתתפים הינם הסופיים והמכריעים.
 8. הפרס יסופק לזוכה ע"י שליח עד הבית או באחד מסניפי הרשת של בי יוניק. קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודת זהות הזהה לשם ותמונת המשתתף. קבלת הפרס תחשב כמילוי מחויבות החברה למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל ע"י הזוכה. במידה ולא תהיה דרישה לפרס במועד הנקוב, רשאית החברה להעבירה לזוכה אחר ע"פ שיקול דעתה או להעמידו כפרס פעם נוספת בפעילות אחרת  או לבטלו כליל.
 9. לאחר הכרזת הזכייה ו/או מסירת הפרס אין לחברה או מי מטעמה כל מחוייבות או אחריות בגין הפעילות עצמה וכן, אין למשתתף/זוכה כל אפשרות לבוא בתביעה או טענה כנגד החברה.
 • .    המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי החברה ו/או נציגיה יהיו רשאים לעשות שימוש בתגובה שנשלחה לפי שיקול דעתם.
 • אין החברה, נציגיה ו\או מפעילי דף הפייסבוק והאינסטגרם  אחראים לפעילות תקינה של:

א.    מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות, על כל מרכיביה.

ב.    מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים בה משתמשים המשתתפים בפעילות.

ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן בפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים,  לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.

 

 • אין להשמיץ או לפגוע בדרך כל שהיא במשתתפי התחרות, נציגי החברה ולמפעילי הדף. פעילות מעין זו תגרום להשעייה של הגורם הפוגע ובמקרים חריגים אף עצירת/הפסקת התחרות, ללא החובה למתן הסבר.

 

ט.ל.ח

Top

בכל קניה מהקולקציה החדשה - החלפה/החזרה ראשונה עם שליח חינם עד אליך

שינוי גודל גופנים
ניגודיות